Nog voordat Pelleboer het weer voorspelde, voorspelde Nederland al het verkeer. Pelleboer werd Buienrader en zo gaat het ook met verkeersmodellen. Op een EU-conferentie over dit onderwerp in Turijn bleken de Nederlandse beleidspraktijk en de praktische uitwerking in instrumenten stappen voor te lopen op de rest van de wereld. Een overzicht van de Nederlandse innovaties in het rekenen aan bereikbaarheid.

Verkeersmodellen werden tot voor kort vooral ingezet om voor een prognosejaar (>10 jaar vooruit) te berekenen hoeveel verplaatsingen er worden gemaakt, op welke tijdstippen, via welke verbinding en via welke modaliteit (weg, rail, bus, fiets). Zo wordt duidelijk welke delen van een verkeersnetwerk capaciteitsproblemen zullen krijgen. De hierbij gehanteerde methoden en technieken worden steeds verder verfijnd. Tegelijk zien we heel andere ontwikkelingen: anders, beter, sneller en samen.

Locatie:

Provinciehuis Noord Braband
Brabantlaan 1,
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Programma 2013