Het thema van het 7e PLATOS colloquium is “Mobiliteit = Geld”. Een actueel thema aangezien het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft uitgesproken het systeem van kilometerheffing (gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken) in deze regeerperiode te willen invoeren. Uiteraard moet wel aan de randvoorwaarden kunnen worden voldaan, maar de ambitie is er.

Wat betekent deze ambitie nu voor verkeersmodellen? Hadden we daarom in de vorige editie één sessie over betaald rijden, nu meer. Daarnaast veel over effectiviteit van beleid en het uitdrukken daarvan in geld. Kortom, wederom een boeiend programma!

Locatie:
Provinciehuis Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Programma 2007