Het thema van het 8e PLATOS colloquium is “Rekenen aan Duurzaamheid”. In het verkeer en vervoer beleid speelt duurzaamheid een steeds grotere rol, niet alleen als politieke kreet maar ook als cruciaal criterium bij het beoordelen van concrete projecten. Denk maar aan de verbreding van de A4. In de Nota Mobiliteit zijn de ambities groot: een veiliger, schoner, efficiënter en betrouwbaarder transportsysteem door een combinatie van (binnen grenzen) bouwen en (zo veel mogelijk) benutten. In het grootschalige V&V onderzoeksprogramma Transumo (transition sustainable mobility) staat duurzaamheid eveneens centraal en wordt op alle mogelijke manieren onderzocht hoe we een omslag kunnen forceren naar een duurzamer transportsysteem. Duurzaamheid is dus “hot”. En dat betekent dat de makers en gebruikers van verkeersmodellen in Nederland voor de cruciale taak staan om kwantitatief en betrouwbaar rekengereedschap te ontwikkelen en gebruiken waarmee aan duurzaamheid kan worden gerekend.

Dit PLATOS colloquium staat daarom in het teken van de vraag: hoe staat het eigenlijk met het huidige modellen arsenaal als het gaat om veiligheid, milieu en betrouwbaarheid? Welke modellen zijn geschikt, welke niet en welke tools moeten er de komende tijd ontwikkeld worden om de juiste antwoorden en oplossingen voor de vele duurzaamheids vragen boven tafel te krijgen? Kortom, PLATOS 2008 belooft weer een boeiend en actueel programma te bieden voor iedereen die te maken heeft met verkeersmodellen!

Locatie:
Provinciehuis Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Programma 2008

Module kan niet worden weergegeven omdat de gevraagde inhoud niet (langer) toegankelijk is. Neem contact op met de beheerder om toegang te krijgen.