Tijdens dit 10e PLATOS modellen colloquium blikken we terug en kijken we vooruit. De terugblik is breder dan alleen de geschiedenis van PLATOS. Het gaat ook over hoe goed de voorspellingen met modellen voor 2010 waren. Het vooruit kijken gaat over nieuwe toepassingsmogelijkheden en wellicht nieuwe modellen. Natuurlijk volgen we in de sessies de actualiteit nog steeds op de voet.

Verkeersmodellen beschrijven, ontrafelen en voorspellen menselijk gedrag bij verplaatsingen. Dat begint bij de verkeerstromen die resulteren uit gedrag op het gebied van ruimtelijke ordening en activiteitenpatronen, en gaat via de vervoerwijzekeuze en de keuze voor vertrektijdstip en route, naar het daadwerkelijke reisen rijgedrag. Al dit gedrag wordt beïnvloed door een zeer grote hoeveelheid factoren die o.a. te maken hebben met demografie, omstandigheden, verkeersmanagement en microscopisch reis- en rijgedrag. Als we al die factoren zouden willen meenemen, ontstaan modellen met vele malen meer vrijheidsgraden dan er gegevens zijn om een dergelijk model te kalibreren en valideren. En dus maken ook modelontwikkelaars keuzes, zoals aannames over menselijk (keuze)gedrag, over toekomstige scenario’s en over verregaande vereenvoudigingen die het mogelijk maken om überhaupt iets uit te rekenen.

Die keuzes bepalen binnen welk domein zo’n model gebruikt kan en mag worden en hoe zo’n model in een computer kan worden geïmplementeerd. Vervolgens maken ook modelgebruikers keuzes. Welk
model zet ik in om een bepaald vraagstuk te beantwoorden? Kloppen de veronderstellingen in dat model wel met die toepassing? Kan ik de benodigde invoer krijgen en met welke marges? Etc., etc. PLATOS 2009 gaat over die keuzes en wat ze betekenen voor onder andere de validiteit van modelstudies. In het programma is, behalve een lijst met interessante sprekers, ook veel ruimte ingebouwd voor discussie. In ons vakgebied bestaan nu eenmaal geen onomstotelijke fysische wetten en dus is het aan modellenbouwers en gebruikers om valide keuzes te maken. Hopelijk helpt PLATOS 2009 om daardoor de bomen het bos te blijven zien.

Locatie:
Provinciehuis Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Programma 2009