Vroeger was alles veel eenvoudiger. Verkeersmodellen waren er om te ondersteunen bij planning, wegontwerp en kruispuntregelingen. Een bekend voorbeeld is Webster die voor het bepalen van een optimale kruispuntregeling al microsimulatie gebruikte … in 1958! Dat vroeger de alles eenvoudiger was, zie je ook terug in de eerste PLATOS colloquia. Presentaties die daar gehouden werden, waren technisch inhoudelijk en vooral gericht op modelontwikkeling. In de loop der jaren zien we dat PLATOS de trends in modelontwikkeling en vooral ook modelgebruik op de voet volgt.

De thema’s werden breder en er kwam meer nadruk te liggen op een bredere, integrale kijk op het verkeer en vervoersysteem. Zo maar een greep: van MIXIC en FOSIM tot het LMS en activity-based modellen, van optimale kruispuntcapaciteiten tot duurzaam coöperatief netwerkmanagement, van personenauto’s en fietsers tot binnenvaartschepen, en van de homo economicus tot de homo ikwenicus.

 

Locatie:
Provinciehuis Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Programma 2010