PLATOS 2014 – Met modellen de stad in

De stad heeft de toekomst: er vindt een nieuwe urbanisatiegolf plaats van vooral jonge gezinnen die zich graag in of rond de stad vestigen. Aangejaagd door schaalvergroting van voorzieningen en het aanbod van banen op het juiste opleidingsniveau, maar wel met als consequentie een grotere druk op de beschikbare ruimte en bestaande infrastructuur. Welke nieuwe eisen stelt dit aan het transport systeem, en aan onze verkeersmodellen om deze nieuwe ontwikkelingen of beleid door te kunnen rekenen? Een deel van de oplossing ligt in een betere benutting van bestaande infrastructuur.

Kan dynamisch verkeersmanagement zorgen voor een betere doorstroming op de ringwegen rond onze grote steden? Ook van nieuwe voertuigtechnologie wordt verwacht dat dit tot een betere benutting van bestaande capaciteitzal leiden. Intensiever gebruik geldt ook voor het openbaar vervoer en fietsnetwerk:  in de ochtendspits zitten treinen overvol, en op de fietspaden in grote steden treedt congestie op. Bij verkeerslichten moet een fietser soms drie cycli wachten.

Bovendien verandert het autobezit in de stad: parkeerbeleid maakt autobezit moeilijker en het gebruik duurder, en ook van nieuwe concepten als autodelen wordt veel verwacht om het ruimtegebruik in de stad op te lossen en toch flexibiliteit in mobiliteit te bieden. De vraag is dan of onze modellen ook de flexibiliteit bieden om deze uiteenlopende ontwikkelingen te analyseren.

Locatie:

Provinciehuis Zuid Holland
Zuid-Hollandplein 1,
2596 AW in Den Haag

Programma 2014

Module kan niet worden weergegeven omdat de gevraagde inhoud niet (langer) toegankelijk is. Neem contact op met de beheerder om toegang te krijgen.