De overheid wil veranderen en een andere aanpak hanteren om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Samenwerking en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarbij hoort ook de notie dat mobiliteitsvraagstukken niet alleen meer benaderd worden met meer infrastructuur, maar dat ook benutten en nieuwe technologie een grote rol kunnen spelen. Hetgaat om het bieden van maatwerk.De bereikbaarheidsopgave wordt door de regio’s opgepakt waarbij de zogeheten 5 i’s ingezet kunnen worden: innoveren, informeren, in stand houden, inrichten en infrastructuur.

Het ministerie van I&M heeft de ‘I’ dus keurig ingevuld, maar hoe zit dat met de ‘M’? Bijvoorbeeld de ‘m’ van modelleren? Tijdens het 16e PLATOS colloquium willen we nadenken over hoe modellen een rol kunnen spelen bij de uitwerking en toepassing van de 5 i’s. Volstaan de bestaande modellen of zijn er nog ontwikkelingen nodig? Zo ja, welke zijn dat dan? En hoe gaan de regio’s om met de ‘M’ en de i’s? Hebben we de juiste en ook voldoende data om modellen toe te passen bij de ontwikkelingen die nu plaatsvinden? Daarmee bedoelen we ontwikkelingen als de vernieuwing van het MIRT, de ITS projecten binnen Beter Benutten en automatisch rijden, dat door de automobielindustrie steeds verder gebracht wordt. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over innoveren.

Locatie:

Gemeentehuis Apeldoorn
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn