PLATOS 2015 – Zelfsturend of stuurloos: ITS in modellen

Van alle kanten wordt ons een mooi toekomstbeeld geschetst. Binnen afzienbare tijd hoeft u niet meer zelf te rijden, maar doet uw auto alles voor u. Automatisch afstand houden tot uw voorganger, in de rijstrook blijven, afremmen voor een rood verkeerslicht en zelfs inparkeren, het kan allemaal nu al. Binnen een paar jaar hoeft u helemaal niets meer te doen, behalve instappen en uitstappen. Tenminste, dat is wat de auto-industrie en andere marktpartijen ons willen laten geloven. Een toekomstbeeld dat ook het beleid in Den Haag niet onberoerd heeft gelaten, gezien de recente discussies rond wegkant versus in-car en het enthousiasme waarmee ITS ontwikkelingen worden omarmd.

Gaat het allemaal wel zo snel? Dat is natuurlijk maar de vraag. Een hoe zit het met de transitie? Niet iedereen heeft morgen een zelfrijdende auto. Er is nog veel onderzoek nodig, o.a. naar de effecten van systemen en naar de transities die onvermijdelijk bij de uitrol van ITS systemen horen. Bij dat onderzoek kunnen modellen een belangrijke rol spelen. Dan rijst wel de vraag of onze modellen hiervoor geschikt zijn.

Microscopische modellen beschrijven de interacties tussen individuele voertuigen, maar kunnen ITS systemen daarbij gesimuleerd worden? Is het alleen een kwestie van modelparameters aanpassen of is er meer nodig? Strategische modellen leveren prognoses voor de middellange en lange termijn, maar kloppen die prognoses nog wel als ITS ontwikkelingen niet meegenomen worden? En hoe kunnen ze wel meegenomen worden?

Locatie:

Beatrixtheater Utrecht
Jaarbeursplein 6a,
3521 AL Utrecht

Programma 2015