Archief

  PLATOS 2021 – MODELLEN IN DE ACTUALITEIT Wie weet na het bizarre jaar 2020 nog dat in 2019 er protesten waren van boeren? En dat optochten van tractoren het filerecord weer wat hoger zette? Filerecords zijn er in 2020 niet gesneuveld, of het moet zijn dat het ontbreken vanContinue Reading

PLATOS 2019 – Beweging in de metropool Steden hebben of krijgen te maken met steeds grotere problemen op het gebied van verkeer en vervoer. Neem bijvoorbeeld Rotterdam. Het heeft een wereldhaven, herontwikkeling van oude havengebieden, evenementen, inwoners uit alle hoeken van de wereld, een bruisend uitgaansleven en natuurlijk alle modaliteitenContinue Reading

PLATOS 2018 – Meer modaliteiten in modellen Al decennialang is de personenauto de belangrijkste modaliteit voor het maken van verplaatsingen, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Het aandeel ritten met het openbaar vervoer, fiets of te voet is veel kleiner. Deze verhouding komt van oudsher ook terug in de verkeers-Continue Reading

PLATOS 2017 – Modellen tussen twee termijnen Nu valt er in het spectrum van de tools, die we daarvoor gebruiken, wel iets op: voor de lange termijn (zeg 15 jaar en verder) zijn er modellen waarmee we strategische keuzes kunnen onderbouwen; voor de korte termijn (van nu tot 5 jaar)Continue Reading

De overheid wil veranderen en een andere aanpak hanteren om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Samenwerking en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarbij hoort ook de notie dat mobiliteitsvraagstukken niet alleen meer benaderd worden met meer infrastructuur, maar dat ook benutten en nieuwe technologie een grote rol kunnen spelen. Hetgaat omContinue Reading

PLATOS 2015 – Zelfsturend of stuurloos: ITS in modellen Van alle kanten wordt ons een mooi toekomstbeeld geschetst. Binnen afzienbare tijd hoeft u niet meer zelf te rijden, maar doet uw auto alles voor u. Automatisch afstand houden tot uw voorganger, in de rijstrook blijven, afremmen voor een rood verkeerslicht en zelfs inparkeren,Continue Reading

PLATOS 2014 – Met modellen de stad in De stad heeft de toekomst: er vindt een nieuwe urbanisatiegolf plaats van vooral jonge gezinnen die zich graag in of rond de stad vestigen. Aangejaagd door schaalvergroting van voorzieningen en het aanbod van banen op het juiste opleidingsniveau, maar wel met als consequentie een grotereContinue Reading

Nog voordat Pelleboer het weer voorspelde, voorspelde Nederland al het verkeer. Pelleboer werd Buienrader en zo gaat het ook met verkeersmodellen. Op een EU-conferentie over dit onderwerp in Turijn bleken de Nederlandse beleidspraktijk en de praktische uitwerking in instrumenten stappen voor te lopen op de rest van de wereld. EenContinue Reading

In Nederland wordt het beleidsproces op veel punten door verkeers- en vervoermodellen beïnvloed. Zo is bijvoorbeeld in planprocessen het gebruik van strategische modellen voorgeschreven om effecten op de lange termijn te kunnen bepalen en beoordelen. Ook voor investeringsbeslissingen t.a.v. benutten wordt meer en meer een beroep op modellen gedaan. HetContinue Reading