Archief

Platos 2024 – modellen in Transitie De afgelopen tijd staan transities in het middelpunt van de belangstelling. De meest bekende is wel de energietransitie. Nu de fossile bronnen opraken, gaan we over op andere bronnen van energie, zoals wind, zon en waterkracht. Dat gaat niet vanzelf. Er zijn niet alleenContinue Reading

Platos 2023 – Brede welvaart Momenteel wordt er veel gesproken over brede welvaart, ook binnen het vakgebied mobiliteit, omdat mobiliteit een belangrijke voorwaarde voor die welvaart is. Eigenlijk gaat het breder, want welvaart heeft nog een economische klank, maar het gaat ook om het welzijn van mensen. Dus om allesContinue Reading

2022 – GRENZEN AAN DE GROEI In 2022 is het 50 jaar geleden dat het baanbrekende rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd met als titel ‘De grenzen aan de groei’. De conclusies uit dit rapport waren zorgwekkend: de natuurlijk hulpbronnen van de aarde raken langzamerhand op en daardoorContinue Reading

  PLATOS 2021 – MODELLEN IN DE ACTUALITEIT Wie weet na het bizarre jaar 2020 nog dat in 2019 er protesten waren van boeren? En dat optochten van tractoren het filerecord weer wat hoger zette? Filerecords zijn er in 2020 niet gesneuveld, of het moet zijn dat het ontbreken vanContinue Reading

PLATOS 2019 – Beweging in de metropool Steden hebben of krijgen te maken met steeds grotere problemen op het gebied van verkeer en vervoer. Neem bijvoorbeeld Rotterdam. Het heeft een wereldhaven, herontwikkeling van oude havengebieden, evenementen, inwoners uit alle hoeken van de wereld, een bruisend uitgaansleven en natuurlijk alle modaliteitenContinue Reading

PLATOS 2018 – Meer modaliteiten in modellen Al decennialang is de personenauto de belangrijkste modaliteit voor het maken van verplaatsingen, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Het aandeel ritten met het openbaar vervoer, fiets of te voet is veel kleiner. Deze verhouding komt van oudsher ook terug in de verkeers-Continue Reading

PLATOS 2017 – Modellen tussen twee termijnen Nu valt er in het spectrum van de tools, die we daarvoor gebruiken, wel iets op: voor de lange termijn (zeg 15 jaar en verder) zijn er modellen waarmee we strategische keuzes kunnen onderbouwen; voor de korte termijn (van nu tot 5 jaar)Continue Reading

De overheid wil veranderen en een andere aanpak hanteren om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Samenwerking en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarbij hoort ook de notie dat mobiliteitsvraagstukken niet alleen meer benaderd worden met meer infrastructuur, maar dat ook benutten en nieuwe technologie een grote rol kunnen spelen. Hetgaat omContinue Reading

PLATOS 2015 – Zelfsturend of stuurloos: ITS in modellen Van alle kanten wordt ons een mooi toekomstbeeld geschetst. Binnen afzienbare tijd hoeft u niet meer zelf te rijden, maar doet uw auto alles voor u. Automatisch afstand houden tot uw voorganger, in de rijstrook blijven, afremmen voor een rood verkeerslicht en zelfs inparkeren,Continue Reading