Archief (Page 2)

PLATOS 2014 – Met modellen de stad in De stad heeft de toekomst: er vindt een nieuwe urbanisatiegolf plaats van vooral jonge gezinnen die zich graag in of rond de stad vestigen. Aangejaagd door schaalvergroting van voorzieningen en het aanbod van banen op het juiste opleidingsniveau, maar wel met als consequentie een grotereContinue Reading

Nog voordat Pelleboer het weer voorspelde, voorspelde Nederland al het verkeer. Pelleboer werd Buienrader en zo gaat het ook met verkeersmodellen. Op een EU-conferentie over dit onderwerp in Turijn bleken de Nederlandse beleidspraktijk en de praktische uitwerking in instrumenten stappen voor te lopen op de rest van de wereld. EenContinue Reading

In Nederland wordt het beleidsproces op veel punten door verkeers- en vervoermodellen beïnvloed. Zo is bijvoorbeeld in planprocessen het gebruik van strategische modellen voorgeschreven om effecten op de lange termijn te kunnen bepalen en beoordelen. Ook voor investeringsbeslissingen t.a.v. benutten wordt meer en meer een beroep op modellen gedaan. HetContinue Reading

Vroeger was alles veel eenvoudiger. Verkeersmodellen waren er om te ondersteunen bij planning, wegontwerp en kruispuntregelingen. Een bekend voorbeeld is Webster die voor het bepalen van een optimale kruispuntregeling al microsimulatie gebruikte … in 1958! Dat vroeger de alles eenvoudiger was, zie je ook terug in de eerste PLATOS colloquia.Continue Reading

Tijdens dit 10e PLATOS modellen colloquium blikken we terug en kijken we vooruit. De terugblik is breder dan alleen de geschiedenis van PLATOS. Het gaat ook over hoe goed de voorspellingen met modellen voor 2010 waren. Het vooruit kijken gaat over nieuwe toepassingsmogelijkheden en wellicht nieuwe modellen. Natuurlijk volgen weContinue Reading

Het thema van het 8e PLATOS colloquium is “Rekenen aan Duurzaamheid”. In het verkeer en vervoer beleid speelt duurzaamheid een steeds grotere rol, niet alleen als politieke kreet maar ook als cruciaal criterium bij het beoordelen van concrete projecten. Denk maar aan de verbreding van de A4. In de NotaContinue Reading

Het thema van het 7e PLATOS colloquium is “Mobiliteit = Geld”. Een actueel thema aangezien het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft uitgesproken het systeem van kilometerheffing (gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken) in deze regeerperiode te willen invoeren. Uiteraard moet wel aan de randvoorwaarden kunnen worden voldaan, maar de ambitie isContinue Reading

Na de lustrumeditie in maart 2005 is de organisatie voor het 6e PLATOS colloquium al in volle gang. Ditmaal is gekozen voor het thema “Netwerkmanagement”. Dit onderwerp krijgt zowel bij het beleid (Nota Mobiliteit) als bij de uitvoering veel aandacht en bepaalt de komende tijd de verkeerskundige agenda in Nederland.Continue Reading

Het PLATOS modellen colloquium heeft inmiddels een vaste plaats op de congresagenda verworven. Ook in 2005 is een colloquium gepland: het 5e in de reeks! Om meer deelnemers te kunnen toelaten, is voor 2005 gezocht naar een andere locatie. Het colloquium zal daarom bij leven en welzijn plaatsvinden op donderdagContinue Reading

Na het grote succes van het 3e PLATOS modellen colloquium heeft het organiserend comité besloten ook in 2004 weer een colloquium te houden, dit maal met het thema “Modelscenario’s”, ter gelegenheid van de nieuwe CPB scenario’s die begin volgend jaar klaar moeten zijn. Vanwege de grote hoeveelheid onderwerpen is besloten dit jaar in deContinue Reading