Bereikbaarheidsindicator door Robert Cellissen

Denkmodel Brede Welvaart als parameterset voor verkeersmodellen door Marco van Burgsteden

Modellen in transitie vragen betere modeltechnieken door Will Clerx

Model voor thuiswerken en thuiswinkelen door Frank Hofman

SPARK – transitie naar een nieuw personenautoparkmodel door Konstanze Winter

P2.3 - Modelleren van grensoverschrijdende verplaatsingen Nederland-België door Tim Heirman

Modelinstrumentarium Rijkswaterstaat in transitie door Henri Palm

Marginal congestion costs on highways door Jeroen Verstraete | Chris Tampère

Van abstracte vragen naar concrete verkeersmodellen: evaluatie van regionale mobiliteitsplannen door Pieter Van Houwe | Bruno Villé

Een verkenning van de bandbreedte van voertuigkilometers voor pakketbezorging door Job van Vliet | Michiel de Bok

Valt er niet meer te halen uit de agentgebaseerde verkeersmodellen ?? Een verkenning naar mogelijkheden rond modellering en rapportage van inclusief mobiliteitsbeleid met de Vlaamse 4G-personenmodellen door Kurt Verlinden | Wouter Kuhlman | Tim Heirman

Mobiliteitsonderzoek door Leanne van Bentem | Falco de Jong

How the impacts of shared autonomous vehicles vary across different service designs and pricing strategies door Lotte Notelaers | Gaurav Malik | Jeroen Verstraete | Chris Tampère

Voordelen van MARPLE in de digitale transitie voor asset- en onderhoudsbeheer bij Rijkswaterstaat door Henk Taale | Tessa van Kol

Bereikbaarheidsmaten voor brede welvaart door Barry Zondag

Analytics: brede welvaart in kaart door Simon Bleijenberg

Loopstroom simulatiestudies voor stations MIRT verkenning door Marlies Wouters | Richard Dekker | Roos van der Rijt-Plate

Het bepalen van de ultieme toekomstige vervoerswijze met behulp van een supernetwerkmodel met OV-lijnen door Koen de Clercq | Maaike Snelder | Arjan van Binsbergen | Bart van Arem

Duurzame mobiliteit in een stedelijke context: praktijkvoorbeelden met het parkeermodel van de stad Gent door Annelies Verheijen

Inclusieve advisering met microscopische vervoersvraagmodellen door Jesse Voorhorst

(inter-)nationale bevindingen AABM van SIVMO door Amand Stevens

Verkeersmodellen en digitale regie: hoe doe je dat? door Lieuwe Krol

Nieuwe reiswaarderingskengetallen en modellen in Nederland door M. Kouwenhoven | G. de Jong | S. Thoen | J. Muller

Een generieke methode om te corrigeren voor systematische afwijkingen tussen enquêtedata en wegvaktellingen door Sam Rappange

S1.4 - Weg met het buzzword ‘agent-based’: naar een vollediger en zinvoller duiding van vervoersvraagmodellen door Adam Pel en Luuk Brederode

S2.1 - Eerste toepassing van de semi-dynamische versie van STAQ voor de effectbepaling en -mitigatie van wegwerkzaamheden aan de N3 Papendrechtsebrug door Luuk Brederode

S2.2 - Toegevoegde waarde van Floating Car Data (FCD) bij matrixkalibratie door Wilco Heemrood

P1.3 - Simulatiemodellen als ondersteuning bij de keuzeafweging van voertuigafhankelijke verkeersregelingen door Wilco Heemrood